1,699

بزرگترین و کوچکترین اسب دنیا با هم ملاقات کردند.

دو اسب کوچکترین و بزرگترین در دنیا در مزرعه‌ای در انگلیس با هم ملاقات کردند. جیک بزرگ و تامبلینا در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بزرگترین و کوچکترین اسب دنیا ثبت شده‌اند.

بزرگترین و کوچکترین اسب‌ های دنیا +تصاویر بزرگترین و کوچکترین اسب‌ های دنیا +تصاویر بزرگترین و کوچکترین اسب‌ های دنیا +تصاویر بزرگترین و کوچکترین اسب‌ های دنیا +تصاویر