504

فیلم حمله گله شیرهای درنده به یک زرافه غول پیکر / لگدهای زرافه غول پیکر بر دهان شیرها ولی بالاخره شیرها دسته جمعی زرافه را خوردند حیات وحش افریقا# مستند حیات وحش# شیرهای افریقایی و زرافه# حمله شیرهای افریق# زرافه# شکار زرافه