612

ماهی گیش بزرگ یا ماهی شاه‌گیش بزرگ (نام علمی: Caranx ignobilis)، از ماهیان بومی ایران در خلیج فارس و دریای عمان است که اسامی محلی نظیر کل، بَت، جَش، گشرون، طالع، داغی، جسم، جس و… به آن داده شده است. این ماهی بیشتر از خرچنگ‌ها و ماهیان تغذیه می‌کند، اما چنانکه در فیلم می‌بینید، علاقه و مهارت خاصی در شکار پرندگان نیز دارد.