375

فیلم ترسناک فیلمی دلهره آور از عاقبت نزدیک شدن انسان به حیوانات وحشی حمله حیوانات، حمله حیوانات به انسان، حمله حیوانات درنده به انسان، حمله حیوانات وحشی به انسان، خورده شدن انسان توسط حیوانات