516

فیلم روباه سفید قطبی و حیوانات اروپایی – Sneaky Arctic Fox ما از صخره های سنگی ایسلند و بیابان های اسکاتلند عبور کردیم و در حالی که از حیوانات مورد علاقه خود فیلمبرداری می کنیم. از روباه سفید قطبی و دیگر حیوانات اروپایی. Sneaky Arctic Foxes and Other European Animals