374

بزماهی سینابر (نام علمی: Parupeneus heptacanthus)، از بزماهیان آب‌های جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی ارزش صید تجاری و گوشت مطبوعی دارد و تا 36 سانتیمتر رشد می‌کند. از ماهی و نیز سخت‌پوستان و نرمتنان کفزی تغذیه می‌کند. بصورت تکی یا گروهی تا عمق 350 متری زندگی می‌نماید.