522

فیلم جنگ و نبرد هیجان‌ انگیز بین دو خرس گریزلی Exciting battle and battle between two grizzly bears این خرس‌ها که بین 350 تا 600 کیلوگرم وزن دارند از عضلات قوی و پنجه‌های بلند و تیز برای دفاع از خود و شکار غذا استفاده می‌کنند.