510

فیلم حمله گله کفتارها به شیر Attack of the hyena herds on lion حمله گله کفتارها به شیر و نجات توسط برادرش و کلیپ حمله حیوانات وحشی و شکار حیوانات و فیلم جنگ حیوانات وحشی در حیات وحش

کفتارها عمدتا لاشه خوار بوده و بدین وسیله نقش مهمی را در پاکسازی طبیعت و جلوگیری از انتشار بیماری ها و آلودگی ها برعهده دارند. کفتار راه راه یک گوشتخوار متوسط الاندازه است با سری بزرگ و دستهایی بلند که از پاها بلند تر است. ساختار سر و گردن و شانه ها بسیار قوی است. دستها و پاها هرکدام چهار انگشت دارند. ناخن ها قابل جمع شدن نیست. بطور کلی سر و یک چهارم قسمت جلویی بدن بزرگ و یک چهارم عقبی بدن لاغر است. در موقع راه رفتن، بر خلاف سگ سانان سر خود را پایین نگه می دارد و حالتی قوز مانند به خود می گیرد و مانند شتر دست و پای هر طرف بدن را باهم حرکت می دهد.

توله ها در سن ۶ تا ١٢ ماهگی با مادر همراه شده و رفتارهای تهاجمی جهت یافتن غذا را یاد می گیرند. معمولأ در غارها و حفره های طبیعی یا انسان ساخت ساکن می شوند. ورودی لانه نسبتأ باریک و تنگ می باشد که ممکن است توسط یک تخته سنگ بزرگ مخفی شود. به طور مثال عرض ورودی دو غار در صحراهای مرکز آسیای ۶٧ سانتیمتر و ٧٢ سانتیمتر بدست آمده است. در اطراف و داخل لانه، جمجمه و استخوان هایی که توسط کفتار به این محل حمل گردیده، مشاهده می شود که در بین آنها جمجمه و استخوانهای سگ، گوسفند اهلی و وحشی وجود دارد. در گذشته که تعداد کفتارها زیاد بوده است، در برخی از روستاها برای اینکه اجساد مردگان را از قبر بیرون نیاورند تا چند شب بر سر قبر آتش روشن می کرده اند.