426

فیلم مورتال کامبت خفن از کانگارو ها Mortal Combat واسه اینکه فریاد مورتال کامبت توی آهنگ رو تنظیم کنم با باز شدن دهان کانگورو کلی معطل شدم چون بار اول بود ولی خیلی باحال شد. امیدوارم خوشتون بیاد.