466

فیلم نجات یک سگ از بلعیده شدن توسط مار پیتون | سگ مقابل مار پیتون

یک مار پیتون که در یکی از روستاهای اندونزی یک سگ را شکار کرده بود نتوانست شکار خود را ببلعد.روستاییان برای نجات این سگ وارد عمل شدند و مار را فراری دادند.نجات سگ توسط اهالی روستا بدین دلیل انجام می‌شود که مار برای شکار دیگر وارد روستایشان نشود.