326

آفتاب پرست وحشی در جنگل های ماداگاسکار تغییر رنگ می دهد. این مارمولک در امتداد شاخه ای قدم می زند و زبانش را می چسباند ، از قرمز به صورتی به سبز به زرد و آبی تغییر می کند. استاد استتار هنگامی که می خواهد غیب شود و چراغ روشن و شفافی از نمایش در هنگام حضور در یک شریک زندگی یا نبرد با رقیب باشد.