726

ویدیو کوتاه از ایگوانای جامائیکایی در باغ وحش و کلیپ حمله حیوانات وحشی و شکار حیوانات و فیلم جنگ حیوانات وحشی در حیات وحش را در ویدناک ببینید.ایگوانای جامائیکایی (Cyclura Collei) یک گونه‌ سوسمار بزرگ متعلق به خانواده‌ی ایگواناییان است. این گونه بومی جزایر جامائیکا است و تنها در آن‌جا یافت می‌شود. ایگوانای جامائیکایی بزرگ‌ترین حیوان خشکی‌زی بومی جامائیکا است و شدیداً درخطر انقراض قرار دارد تاحدی که در بین سال‌های 1948 و 1990 گمان می‌شد که منقرض شده است.