193

3 شیر وحشی اول شکارشان را خوردند و بعد آن را کشتند ! سه شیر ماده در بوتسوانا پس از حمله به یک گله گورخر موفق به شکار یکی از آنها شدند.شیرها، گورخری را که شکار کرده بودند را قبل از اینکه بکشند شروع به خوردن کردند. آنها لاشه این گورخر را برای سایر شیرها رها کردند تا همه از آن تغذیه کنند