534

فیلم ویروس کرونا و حیوان خانگی Corona virus and pet صحبت های آقای دکتر پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران در مورد عدم انتقال ویروس جدید کرونا از حیوان خانگی به انسان و برعکس. لطفا نشر بدید و اطلاع رسانی کنید تا عزیزانتون رو از نگرانی در بیارید.